Việc mở rộng Kiến thức đồ vào Google Maps của Google

50
họ đã khẳng định cho một số địa điểm trong sẽ có được một “Thông tin nhanh” về các thông tin thẻ mới, và các dữ liệu được từ đồ thị kiến ​​thức của Google. Tính năng mới này bắt đầu xuất hiện vào thứ hai (12 tháng 5).

Thẻ thông tin xuất hiện trong không gian nội dung ở phía trái và như các thẻ khác có thể được mở rộng hoặc giảm thiểu trong giao diện của nó. Thẻ Mới “Thông tin nhanh” này có thể xuất hiện các địa điểm khác nhau, từ hồ và núi đến các thành phố và quốc gia, cũng như các điểm quan trọng.
Tác giả Nguyễn An Thành – F5 Content Marketing

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>