Tính năng mới của Google: Thêm ngày biểu diễn hòa nhạc vào kiến thức đồ

vừa công bố hôm nay rằng họ vừa thêm thông tin các buổi hòa nhạc vào kiến thức đồ.Theo Webmaster Blog Center , thông tin buổi hòa nhạc cho một nhạc sĩ sẽ được cập nhật vào kiến thức đồ một cách tự động nếu có sử dụng các dữ liệu có cấu trúc.
28
Thông báo được liệt kê mà Google công bố thì các website về thông tin các buổi hòa nhạc cần có các điều kiện sau để được hiển thị trên Google.
Thực hiện đánh dấu dữ liệu cấu trúc schema.org trên trang web của nghệ sĩ.
Thiết đặt một sự kiện trên Bandsintown, BandPage, Reverbnation, Songkick, hoặc GigPress, nơi các trang đó đã được cài đặt dữ liệu có cấu trúc để Google thu thập
Sử dụng công cụ quản trị trang web Highlighter dữ liệu của Google để dán nhãn các sự kiện trên trang web của nghệ sĩ.
Bây giờ khi bạn tìm kiếm một nhạc sĩ hay ban nhạc mà trang web có đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, ngày mà buổi hòa nhạc của họ diễn ra sẽ được liệt kê trong kiến thức đồ.
Tác giả Nguyễn An Thành – F5 Content Marketing
Bài viết dựa trên quan điểm & cách thể hiện của tác giả

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>