Tìm hiểu về hệ thống quảng cáo (DSP) Demand-side platform

() là hệ thống cho phép người mua quảng cáo trực tuyến quản lý nhiều tài khoản trao đổi quảng cáo và trao đổi dữ liệu thông qua một giao diện. Việc đặt giá thời gian thực để hiển thị các quảng cáo trực tuyến diễn ra trong những hoạt động trao đổi quảng cáo, và bằng việc tận dụng , các marketer có thể quản lý việc đặt giá cho các banner và tính giá cho dữ liệu họ đang đặt lên để nhắm tới các khán giả của họ. Cũng giống như tìm kiếm trả tiền, việc sử dụng cho phép người dùng tối ưu hóa dựa trên các tập KPI như CPC hiệu quả (eCPC) và CPA hiệu quả (eCPA)
18
Các DSP là độc nhất vô nhị vì chúng kết hợp nhiều khía cạnh trước kia được mạng lưới quảng cáo cung cấp, ví dụ như quyền truy cập rộng rãi tới kho chứa và việc nhắm mục tiêu theo chiều dọc và ngang. Tất cả được giữ trong một giao diện tạo ra cơ hội độc nhất vô nhị cho các nhà quảng cáo để thực sự kiểm soát và tối đa hóa tác động của các quảng cáo. Sự chính xác về chi tiết mà DSP theo dõi ngày càng tăng lên, gồm thông tin về tần suất, các biểu mẫu của quảng cáo rich media, và một số số liệu video. Rất nhiều bên thứ 3 đang tích hợp với DSPs để có sự theo dõi tốt hơn.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>