tìm kiếm bằng giọng nói

SEO & tiếp thị nội dung đã làm thay đổi việc tìm kiếm bằng giọng nói như thế nào?

10 Trong tháng mười một vừa rồi, Google ra mắt tìm kiếm bằng giọng nói của họ cho máy tính xách tay và máy tính tính để bàn. Tìm kiếm bằng giọng nói đã xuất hiện được một khoảng thời gian trên các thiết bị di động, đặc biệt là Siri trên iPhone và bây giờ