SERPs

Thông tin về việc cập nhật kiến thức đồ ẩm thực và hóa học trong SERPs của BING

43 Bing được cho là đã thông minh hơn rất nhiều so với trước đây với việc bổ sung các thông tin trong menu và các tổ chức liên quan, sự kiện trong thư viện của họ. Giao diện mới cho những tìm kiếm thông tin sẽ xuất hiện trong khu vực Ảnh chụp ở phía