Search Engine Results Page

SERP Google sẽ xuất hiện các dạng kết quả tìm kiếm như thế nào?

35 Bạn có biết SERP là gì? Đó là viết tắt của Search Engine Results Page. Trong công cụ tìm kiếm Google, có rất nhiều dạng thù hình các kiểu xuất hiện của kết quả tìm kiếm. Google có nhiều SERPs khác nhau, với một số yếu tố riêng biệt, nó chỉ có thể xuất hiện