Guest Blogging

Chia sẻ của Matt Cutts:”Guest Blogging và 4 vấn đề cần lưu ý để tránh SPAM!”

20 Trưởng bộ phận tìm kiếm & chống SPAM Matt Cutts của Google đã đăng một đoạn video trong ngày hôm nay và cảnh báo các webmaster những điều nên tránh khi viết guest blogging. Ông muốn nhấn mạnh ở đây chính là việc lạm dụng Guest Blogging và biến nó trở thành một không gian