Google cập nhật Thuật toán Panda 4.0 ngày 20/05/2014

42
của đã công bố trên rằng họ đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Google Panda .

của Google được tạo ra để ngăn chặn các trang web có nội dung chất lượng kém, giúp Google nâng cao trải nghiệm người dùng trên công cụ tìm kiếm lớn nhất trên thế giới này.

Nhưng Google sẽ không ngừng cập nhật những phiên bản tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm? Càng ngày những bản cập nhật sẽ mạnh hơn bản trước đó.

Panda 4.0 là một bản cập nhật lớn cho các thuật toán chứ không phải chỉ làm mới dữ liệu. Có nghĩa là, Google đã có những thay đổi cho Panda để xác định các trang web và đã phát hành một phiên bản mới của các thuật toán vào hôm nay.

Phải chăng đây là một phên bản dễ chịu và nhẹ nhàng của thuật toán Panda? Nói chuyện với Google, có vẻ như bản cập nhật này được tạo ra và nhẹ nhàng hơn cho một số trang web, và đặt nền móng cho những thay đổi trong tương lai theo hướng tích cực.

Google nói với chúng tôi rằng Panda 4,0 ảnh hưởng đến ngôn ngữ khác nhau với những mức độ khác nhau. Trong tiếng Anh ví dụ, tác động là ~ 7,5% của các truy vấn bị ảnh hưởng đến một mức độ mà người dùng thường xuyên có thể nhận thấy.

Đây là các cập nhật trước đó khẳng định Panda đã thay đổi, lưu ý, chúng ta đặt tên chúng theo từng thời điểm làm mới và cập nhật, nhưng 4.0 là cách Google có tên gọi bản cập nhật này một cách mà chúng ta dễ hiểu nhất.
Panda cập nhật lần 1 , 24 tháng 2 2011 (11,8% các truy vấn; công bố; tiếng Anh Mỹ)
Panda Cập nhật lần 2 , ngày 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố; triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
Panda Cập nhật lần 3 , 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 4 , June 16, 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 5 , 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 6 , ngày 12 tháng 8 năm 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh; công bố)
Panda Cập nhật lần 7 , 28 tháng 9 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 8 , ngày 19 Tháng Mười 2011 (khoảng 2% của các truy vấn; muộn màng xác nhận)
Panda Cập nhật lần 9 , ngày 18 Tháng 11 2011: (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
Panda Cập nhật lần 10 , 18 tháng 1 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 11 , ngày 27 tháng 2 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
Panda Cập nhật lần 12 , 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
Panda Cập nhật lần 1 3, 19 tháng 4 2012 (không có thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)
Panda Cập nhật lần 14 , 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của một)
Panda Cập nhật lần 15 , 09 tháng 6 2012: (1% các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Cập nhật lần 16 , June 25, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Cập nhật lần 17 , ngày 24 tháng bảy năm 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Cập nhật lần 18 , 20 tháng 8 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Cập nhật lần 19 , 18 tháng 9 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
Panda Cập nhật lần 20 , 27 tháng 9 năm 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, một cách muộn màng công bố
Panda Cập nhật lần21 , ngày 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% các truy vấn tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 22 , 21 tháng 11 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, không công bố)
Panda Cập nhật lần 23 , ngày 21 tháng 12 năm 2012 (1,3% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
Panda Cập nhật lần 24 , 22 tháng một năm 2013 (1,2% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
Panda Cập nhật lần 25 , 15 tháng 3 năm 2013 (xác nhận là đến, không xác nhận là có xảy ra)
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật nội dung này đến các bạn để đánh giá tầm ảnh hưởng của nó. Hãy cùng đón xem tại Tạp Chí Việt Nam SEO nhé!
Tác giả Nguyễn An Thành – F5 Content Marketing

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>