Google Authorship và tác động của nó đến SEO trong tương lai

Rất nhiều chuyên gia nhận định Google Tác Quyền (Quyền tác giả) như một xu hướng trong tương lai. Vậy làm sao để chúng ta hiểu được vai trò quan trọng của nó và áp dụng nó tốt nhất cho công việc của chúng ta sau này. Infographic được Tạp Chí Việt Nam sưu tập sau đây sẽ mô tả đầy đủ giá trị và ý nghĩa của việc áp dụng Google Tác Quyền vào quản trị website.
38

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>