Công cụ mô phỏng giá thầu được bổ sung cho quảng cáo Google Adwords

Nếu bạn đang chạy chiến dịch trong AdWords, bạn có thể nhận thấy việc bổ sung gần đây của các công cụ mô phỏng đấu giá. Mô phỏng đấu giá Mời ước tính về thay đổi giá và các tác động tiềm năng sẽ có khi nhấp chuột, chi phí, mức độ ấn tượng và nhiều hơn nữa.

cho có sẵn tại các chiến dịch, nhóm quảng cáo, mục tiêu tự động và subtabs (Dynamic quảng cáo tìm kiếm không sử dụng từ khoá).
44
Lưu ý rằng nếu chiến dịch của bạn “giới hạn bởi ngân sách”, dự toán được hiển thị trong một cửa sổ trên tab chiến dịch chứ không phải là mô phỏng đấu giá chiến dịch.

Tác giả Nguyễn An Thành – F5 Content Marketing

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>