Chia sẻ của Matt Cutts:”Bạn hãy sử dụng thoải mái Disavow Tool để từ chối liên kết xấu!”

24
giúp bạn loại bỏ mọi liên kết xấu một cách nhanh nhất!
Trong một mới trả lời trong hôm nay 21/11/2013, người đứng đầu bộ tìm kiếm & chống SPAM của , đã nói rằng bạn có thể sử dụng Disavow Tool bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không SPAM và tự tay tạo ra các liên kết xấu.
Ý của Matt Cutts là bạn có thể sử dụng này mọi lúc, thậm chí ngay việc bạn không có các hành động thủ công để tạo liên kết xấu? Thì công cụ này sẽ giúp đỡ bạn ở những trường hợp sau:
Bạn đã cố gắng để loại bỏ các liên kết xấu nhưng các quản trị viên website khác không loại bỏ các liên kết trỏ về website của bạn.
Bạn đang nghĩ rằng website của mình có thể đã bị ảnh hưởng bởi các liên kết xấu do đối thủ tạo ra.
Bạn thấy có các liên kết trỏ đến trang web của bạn, nhưng bạn không muốn được liên kết với chúng.
Bạn nhìn thấy một vụ nhồi bomb liên kết và sợ nó có thể hay bị tổn thương cho trang web của bạn.
Bạn sợ ai đó sẽ gửi báo cáo SPAM về website bạn cho Google
Bạn thấy thứ hạng của bạn giảm xuống và bạn nghĩ rằng mình đã bị dính trúng đòn của Google, cụ thể ở đây là thuật toán Penguin.
Bạn cảm thấy bất an, bạn không thể ngủ vào ban đêm, khó ngủ vì các liên kết mà website bạn đang có.
Và còn nhiều lý do nữa….
Matt cho biết việc sử dụng chủ yếu công cụ Disavow Tool không có nghĩa là bạn đã làm black hat hoặc thuê một công ty black hat để xây dựng các liên kết xấu cho trang web của bạn và bạn không thể tự tay loại bỏ các liên kết đó trên website có đặt liên kết về website bạn. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng, bạn có thể tự tay loại bỏ các liên kết này thông qua Disavow Tool ở .

Tác Giả Nguyễn An Thành

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>